Kronika PZKO Błędowice tom IV (2001-2003)

.1 wadzonej kronioe Szanowny Penn Tadeusz Nieroste:k "":' kronikarz. łl 04 . '11~~ftl~4.orq !ad.u•• U:;J~I;ll.. łJlł~. ~ooerdał K~t" , ••r8,4 ". p~'ł'al :1n~C8(łJ ~ . i .. ~pa~Jl(ł :.letn1GdO lłII polu:::;łtultUl?/.ł .' <, ~ ~)Gukoji p:;1i;tY~'.ł·' qez '.. lt:roA1:ka,·. 't nie blagier, li "łiO.reU1t l jpo przedwojennej ,gminnej~,. " ... " '._ J .t·:rQUlJtl!tf"Złi~ ł ról~l'Ch 1. # t&~f.4tl&i ·Ift og.. '·· '~<.:ibr.e fł kt:o~ przy- ..... ;;;J'y..t",·~}i,ł>,~'<\~oel1'lRtelrze_~c_..,!lJłP~'C z~.~,<~, ... ;; _ . _ dłus:1e l\.t·.· ap,d!., ..*a ł~ H(i'N!U\d,, ". : 'to b,ło .. k::,!n,iltarll ,. - ~, . c €f P%1l.,8108i łl12 &w1at , .8SQJOSJtaej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMQ==